Az Eğimli Çatı ve Sızdırmazlık

Share:

Bir çatının az eğimli olarak adlandırılması halinde anlaşılması gerekenler 2 ana grupta toplanabilir:

İşlev yönünden anlaşılması gerekenler
Konstrüksiyon yönünden anlaşılması gerekenler

İşlev yönünden anlaşılması gerekenler, çatıya yüklenmesi düşünülen belirli işlevlerin gerektirdiği minimum çatı eğiminde olan yapılardır.

Örneğin, üzerinde yaşanabilir teraslar, çatı bahçeleri, otoparklar, helikopter pistleri.

Konstrüksiyon açısından anlaşılması gerekenler ise günümüzde serbest plan düzenlemelerinin gerektirdiği, her yönü ile karışık çatı düzenlemelerinden, dolayısıyla büyük alanlı yapı türlerinin zorunlu kıldığı yüksek çatı konstrüksiyonlarından kaçınmanın doğurduğu minimum eğimdeki çatılardır.

Örneğin, büyük sergi ve spor salonları, endüstri yapıları, otobüs ve uçak terminalleri bu kapsamda ele alınabilir.

Bu tür çatılarda, eğim faktörünün işlevsel ya da konstrüktif gerekçelerle belirli bir minimum değere indirilmek istenmesi, hem taşıyıcı alt yapıda, hem de örtümü sağlayan malzeme niteliklerinde belirli performanslar. gerektirmektedir.

Nitekim, geleneksel eğimli çatılarda kullanılan kaplama esaslı örtü malzemeleri, eğimin belirli bir alt sınırından itibaren kendilerinden beklenen işlevi yerine getiremez olurlar. İşte, bu sınır eğim değerinden daha az eğimlerde örtü malzemelerinin artık sızdırmaz (sugeçirmez) nitelikte olması gerekir. Böylece çok eğimli çatıların örtü malzemeleri kullanılamaz olurlar, Açıklanan bu nedenlerden ötürü çok eğimli çatıların örtü malzemelerine kaplama esaslı örtüler, düz çatı olarak tanımlanan çatıların ör-tü malzemelerine de sızdırmaz örtümlü örtüler adları verilir. Ancak, düz çatıların en çok zorlandığı durum, çatının üstünden gelen sudan değil, çatının altından gelen su buharı nedeniyle oluşmaktadır. Bu olgunun iyice anlaşılabilmesi için, bir çatıyı içten ve dıştan etkileyen tüm etmenlerin iyice tanınması gereklidir. Bunu sağlayacak en iyi yol ise, soğuk ve sıcak çatıları karşılaştırarak, bu iki çatı kavramının temel farklılıkların, ortaya koymaktır.

Yalı baskı

Share:

Yüksek yoğunluktaki EPS’nin akrilik esaslı elyaflı sıva ile kaplanmasından oluşan dış cephe yalı baskı mantolama uygulamaları, binalarınızı bir manto gibi sararak dış cephede yalıtımın sürekliliğini sağlayan, görsel olarak konutlara değer katan, su ve ısı yalıtımı amacı ile yapılan aynı zamanda dış ortamdan gelen gürültüyü de azaltabilen uygulamalardır. Gelişmiş mühendislik ve tasarım sistemleri sayesinde, dayanıklı yapısı ile yıllar boyunca ilk günkü güzelliğini korur.

Ahşap görünümlü yalı baskı plakaları daha fazla tercih edilmekle birlikte, sizin tercihinize göre plakalar farklı renklere de boyanabilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Hafiftir,
Yüksek enerji tasarrufu sağlar,
Kolay ve hızlı uygulanır,
Çevre dostudur,
Su geçirmez,
Ses yalıtımı kabiliyeti vardır,
Ekonomiktir,
Uzun yıllar boyunca özelliğini kaybetmez,
Estetik olarak binanıza değer katar.

YALI BASKI ÇEŞİTLERİ

EPS Yalı Baskı
Ahşap Yalı Baskı
Alüminyum Yalı Baskı
PVC Yalı Baskı ( Vinil Siding)
Fibrcement Yalı Baskı

Soğuk Yapılarda Isı Yalıtımı

Share:

Kış mevsimlerinde soğuk ya da maksimumum derecede serin olan ve ısıtılmayan yapılara soğuk yapılar denilmektedir. Bu tip yapıların çatılarının tavanlarında ısı yalıtım katmanları bulunabilir. Ekseriyetle bu çatılar sadece sac, cam ya da lifli çimentodan meydana gelirler.

Lifli çimentodan ondüle levhalar, metal, cam veya plastik folyolardan hafif çatıların ısı yalıtımı ve ısı depolama değeri çok düşüktür. Bu değerler ihmal edilebilir. Güneş altında çabucak ısınırlar ve çatısını oluşturdukları hacmi aşırı derecede ısıtabilirler. Böyle bir bölme az havalandırılır, hatta hiç havalandırılmazsa dış havanınkini aşan iç sıcaklıklara ulaşılır. Bu durum özellikle güneş ısınlarının büyük pencereler veya çatı yüzeyindeki camlı bölmelerden hiç engellenmeden içeri girebildiklerinde görülür.

Güneş battığı zaman ince çatı çabucak soğur. Isı yansıtmaları o kadar fazladır ki sıcaklığı soğuyan dış hava sıcaklığının altına düşebilir. Kapalı hacim içinde hava henüz sıcaktır. Bu nedenle cam çatılı kapalı çarşılarda sık sık rastlanan su oluşumları görülür.

Bundan korunmanın iki yolu vardır. Basit yöntem, oluşan sıcak havayı doğal havalandırmayla dışarı vermek ve serin gece havasının engelle karşılaşmadan yapı içine girmesini sağlamaktır. Diğer yöntem bir ısı yalıtım tabakası kullanmaktadır. Isı geçirim direnci R = 0,17 m2.K/W lik bir yalıtım tabakası yeterlidir.

Basit bir ahşap kabuklu çatı, bu yalıtım değerini sağlar. İçinde su ile çalışılan imalathaneler de soğuk yapı sayılırlar.

Buralarda içeride bulunan su hava sıcaklığını düşürür ve nem oranını arttırır. Bu gibi yapılarda kritik mevsim, normal nemli yapıların aksine yaz mevsimidir. Yazın böyle yapılara dış havanın girmesine izin verilirse soğuk duvarlarda su yoğuşur. Fiziksel şartların ters olması, belirli kuralların da ters çevrilerek kullanılmasını sağlar. Böylece pratikte bu gibi yapılar üzerinde soğuk çatıların elverişsiz olduğu görülmüştür. Odada iç sıcaklık 10 oC nin altındadır.

Yazın dış sıcaklık 30 oC nin üzerindedir. Çatının altındaki sıcaklık ise daha yüksektir. İçeri yönelik olan ısı ve buhar akımı nedeniyle yalıtım malzemesinin alt bölgesinde su oluşur ve kendini “su lekeleri” olarak gösterir. Bu nedenle alışılmış uygulamaların tersine alt kabuğun buhar kesici üst tarafta yer almalıdır. Fakat başka bir sorun bu sefer baş gösterecektir. Bütün yıl boyunca 6 – 10oC lik iç sıcaklıkları olan odalarda kıs mevsiminde içten dışa yönelik bir ısı ve buhar akımı vardır. Bu durumda buhar kesicinin ısı yalıtım tabakasının üzerinde yer alması hatalıdır.

Böylece bir soğuk çatı uygulamasının doğru olarak yapılamayacağı görülmektedir. Tek kabuklu bir çatı bu durumda daha yerindedir.

Böyle odalar en iyi şekilde güneşli kış günlerinde doğal havalandırmayla kurutulurlar. Sıcak yaz günlerinde yapılacak havalandırmalar hemen gözle görülebilecek su oluşmalarına neden olabilir.