Döşeme Sistemleri

Share:

Döşeme sistemleri, hem hareketli yükleri (insanlar, mobilyalar ve hareketli teçhizat) hem de hareketsiz yükleri (döşeme sisteminin kendi ağırlığı) taşıması gereken yatay düzlemlerdir. Döşeme sistemleri, yüklerin mekan içinde yatay olarak kiriş ve kolonlara ya da taşıyıcı duvarlara aktarırlar. Rijit döşeme düzlemleri yanal kuvvetleri perde duvarlara aktarmak için ince, dar kirişler gibi çalışan yatay diyaframlar olarak da tasarlanabilirler.

Döşeme sistemleri, bir örtü kaplaması veya iskelet döşemesiyle kaplanmış bir dizi doğrusal kiriş ve döşeme kirişinden veya homojen olduğu söylenebilecek bir betonarme döşemeden oluşabilir. Döşeme sisteminin derinliği, geçilmesi gereken strüktürel açıklıkların boyutları ve oranları ile kullanılan malzemelerin kuvvetlerine doğrudan bağlıdır. Strüktürel destek noktaların döşeme üzerindeki yerleşiminde, döşeme düzlemi içinde bulunan konsol ve açıklıkların ölçüleri ve yerleşimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Döşeme strüktürünün kenar koşulları ve döşemenin kendisini taşıyan temel ve duvar sistemlerine bağlantı şekli yapının hem strüktürel bütünlüğünü hem de fiziksel görünümüne etkiler.

Hareketli yüklerin güvenli bir şekilde karşılanabilmesi için, döşeme sistemi bir yandan esnekliğini korurken diğer yandan da göreli olarak eğilmez bir yapıya sahip olmalıdır. Aşırı sehim ve titreşimin bitmiş döşeme ve tavan malzemeleri üzerinde yaratacağı zararlı etkiler ve insan konforuyla ilgili neden olacağı kaygılardan dolayı, eğilmeden daha ziyade sehim etkisi kritik bir faktör haline gelmektedir.

Döşeme sisteminin içinden mekanik tesisat veya elektrik hatlarının geçmesi gerekiyorsa, sistemin derinliği ve içindeki boşluklar ona göre düşünülmelidir. Birbiri üstüne kümelenmiş yaşanabilir mekanlar arasında kalan döşemelerde havada ve strüktürelde yayılan seslerin yalıtımı ve yapı bileşenlerinin yangına dayanıklılıkları da göz önünde bulundurulması gereken etkenlerdir.

Döşeme sistemleri, dış mekanda yer alan teraslar dışında genellikle hava koşullarının etkisi altında kalmazlar. Döşemelerin belirli bir trafiği karşılamak zorunda olmaları nedeniyle, döşeme kaplamaları ve onu destekleyecek sistemin seçiminde uzun ömürlülük, hava koşullarına dayanıklılık ve bakım koşulları dikkate alınması gereken etkenlerdir.

kaynak : https://www.tbekshome.com/doseme-sistemleri

Yapı Taşları

Share:

Yapılarda kullanılacak taşlar kullanılacağı yere göre özellikler taşımalıdır. Aynı cins, karışıksız, sert, iyi teşekkül etmiş, damarsız, çatlaksız, yarıksız, donmaya dayanıklı, ocak suyunu kaybetmiş taşlar olmalıdır. Lav benzeri şistli, henüz oluşumunu tamamlamamış yumuşak taşlar, uzun müddet hava tesirlerine açık kalmış yapı enkazı taşlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Harca yapışma kabiliyetleri tam olmalıdır. Kırılınca, kırılan yüzeyleri sedef gibi pul pul olan taşlar sert de olsalar, harca yapışma kabiliyetleri olmadığından kullanılmamalıdır. Yapıda kullanılacak taşlar ocak taşı olmalıdır. Derelerden toplanan taşlar yuvarlak olduklarından bağlantı sağlamazlar. Ocaktan çıkartılan taşlar ocak nemini taşıdığından yumuşaktır ve bu esnada işlenmeleri kolaydır. Açık havada bir müddet kalınca sertleşir. Taşlar homojen, izotrop ve suyu az çeken, dona karşı dayanıklı, boşluksuz olmalı, harca kolay yapışmalı, çekiç ile darbe yapılınca yaprak halinde yarılmamalı, pul pul dökülmemeli, bünyesinde damarlar halinde yabancı maddeler ve oksitlenmemeler bulunmamalı, çekiçle vurulduğunda her yanından tiz ve tannan bir ses vermeli, kof ses yapısının bozuk veya çatlak olduğunu gösterir.

Killi taşlar su tesiriyle dağıldığından kullanılmamalıdır. Taşların özellikleri hakkında bilgi edinilmesi için basit şantiye deneyleri veya daha çok bilgi için labaratuar deneyleri yapılır. Taşların değerlendirilmesinde en iyi yollardan biri belirli bir taş için önceden kullanılarak edinilen tecrübelerdir.

kaynak : https://www.tbekshome.com/yapi-taslarin-ozellikleri

Yapı Türleri

Share:

Yapı yönetmeliği bir yapının üretimini, strüktürel çerçeve, taşıyıcı olan veya olmayan dış duvarlar, taşıyıcı iç duvarlar, sabit bölümler, döşeme, tavan ve çatı bileşenleri, merdiven kovası veya şaft duvarları gibi temel bileşenlerin yangın dayanımına göre sınıflandırılır.

► Tip 1 yapıları yanmaz yapı sistemine sahiptirler ve strüktürel çevreleri çelik, betonarme veya modüler beton bloklardan oluşur.

► Tip 2 yapıları Tip 1 yapıları ile benzerdirler, fakat yapı elemanlarının yangına dayanıklılık dereceleri ile koşullar biraz daha düşüktür.

► Tip 3 yapıları yanmaz dış duvarlara ve çelik, beton, kagir veya ahşap strüktürel iskelete sahiptirler.

► Tip 4 yapılarının yanmaz dış duvarları, belirlenmiş minimum ölçülerde bütün olarak veya yapıştırıcıyla tabakalar hainde birleştirilmiş parçalardan oluşan ahşap iç strüktürel çerçeveleri ve gizli mekanlara sahip olmayan döşemeleri vardır.

► Tip 5 yapıları, yapı yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yangına dayanıklılık derecelerine sahip yapı elemanlarından oluşur. Korumalı yapı sisteminin tümüyle 1 saat yangın dayanımına sahip olması gerekir. Korumasız yapı sisteminde, şaft ve kaçış yolundaki duvarlar veya arazi sınırına yakınlığından ötürü yapı yönetmeliğinin korunmasını ön gördüğü dış duvarlar dışında, herhangi bir yangına dayanıklılık koşulu yoktur.

kaynak : https://www.tbekshome.com/yapi-turleri