Asgari ısı korunumunun şartları

Share:

Batı Almanya’da çatılar için asgari ısı korunumunun normlandırılmış şartları, istisnai olarak kış değil yaz durumuna göre saptanmıştır.

DIN 4108 e göre bir düz çatı için 1,25 m2 h oC/kcal (yaklaşık 1,08 K/W) lık asgari ısı geçirim direnci şart koşulmuştur (1965 ten beri).

Hafif konstrüksiyonlar için daha büyük değerler istenir.

Yaz mevsimindeki büyük sıcaklık değişmeleri nedeniyle Doğu Almanya’da ayrıca şu
sıcaklık amplitüdü azaltmaları şart koşulur:

Soğuk çatıların alt kabukları için v 15
Tek kabuklu çatılar için v 25

Bu sayede hafif bir çatının yetersiz bir ısı yalıtımıyla donatılması engellenmiş olur. Ağır bir çatı için normal bir ısı yalıtımı, fakat çok hafif bir çatıda yeterli amplitüd azaltımını sağlamak için aşırı boyutta bir ısı yalıtımı şarttır. DIN 4108 in aksine yalıtım malzemelerinin ısı teknik özellikleri, sıcaklık amplitüdü azaltması açısından incelenir. Ahşap yünü hafif yapı levhaları veya hafif köpüklü malzeme kullanılması arasında çok fark vardır.

Isı atalet değeri D; 1,0 in altında olan çok hafif tavan, hafif ahşap yünü levhalarla kaplanacaksa 125 mm lik levhalarla sağlanabilecek 1,40 lık yalıtım değeri gerektirir. Köpüklü malzemeyle örtülecekse fazladan gereken 2,40 lık yalıtım değeri; 90 mm lik köpüklü levhalarla sağlanabilir. Burada her biri 45 mm kalınlığında nitelikli iki köpüklü levha söz konusudur. Isı ataleti 1,0 den büyük olan ağır bir tavan, hafif ahşap yünü levhalarda 0,90, köpüklü levha örtülerinde 1,10 luk yalıtım değerleri gerektirir. Burada sıcaklık amplitüdü azaltması belirleyici kriter olmaktan çıkmıştır. Sabit ısı geçişinin şartı olan asgari yalıtım değerlerinin önemi artmıştır (değerler daha büyüktür).

Buzhane yapıları

Share:

Buzhane yapılarının komşu binalar veya ağaçlandırmayla kuvvetli güneş ışımasından
korunması yerinde bir önlemdir. Uygulamada bundan başka asıl soğutma odaları
vasıtasıyla dış duvardan ayrılır ve perdelenir.

Farklı sıcaklıklarda soğutma odaları yan yana veya üst üste yer almışlarsa ısı ve su buharının sıcak odadan soğuk odaya akmamasına ve buharın soğuk taraftan sızdırmaz tabakalar sayesinde kaçıp gitmesinin engellenmemesine dikkat edilmelidir.

Gıda maddeleri endüstrisindeki buzhanelerde regüle edilebilir havalandırma menfezleri bulunur veya havalandırma özel aygıtlarla yapılır. Bu arada – ısıtılan binaların tersine – hava giriş menfezleri duvarın üstünde, çıkış menfezleri altında yer alır.

Buzhanelerdeki demir elemanlar büyük korozyon tehlikesi altındadırlar. Her cins metal saplamalar ve tel takviyeler için bu böyledir. Metal elemanlar, kokusuz korozyon koruyucularıyla kaplanmalıdırlar.

Ahşap elemanlar da tehlike altındadırlar. Bunların da kokusuz şekilde empregne
edilmeleri veya korozyona dayanıklı metal ile kaplanmaları şarttır.

Sızdırmaz tabakalar, kesici tabakalar ve macunların da kokusuz olmaları gerekir.
Bitümlü örtücü tabakalar da fenol, kresol, naftalin, piridin bulunmamalıdır.

Kapalı boşlukların buzhanelerde ve özellikle gıda maddelerinin depolandığı buzhanelerde
bulunmaması gerekir.

Buzhanelerdeki boşluklarda nem birikir, boşluktaki hava gittikçe bozulur. Böyle kapalı
bir hava boşluğundaki gazlar en yakın soğutma odasına sızarlar ve depolanan malın koku ve lezzetini bozarlar. Bu nedenle konstrüksiyon içerisinde, havalandırılmayan“ölü” boşluklar bulunmamalıdır.

Konstrüktif detay içinde su noktalara özen gösterilmelidir.

Kabarmayan, büzülmeyen, kapalı ve kendi içinde bağlantılı ısı köprüleri içermeyen, sızdırıcı derzleri olmayan, şekli fark edilir ölçüde değişmeyen ve bina konstrüksiyonunun engellenmesi imkânsız olan hareketlerden fazla etkilenmeyen bir yalıtım tabakası oluşturulmalı, ısı yalıtım tabakası uzun süre kuru ve etkili kalmalıdır.

Isı yalıtım tabakasını korumak üzere, difüzyon sızdırmaz olan ve öyle kalan, korozyona uğramayan, çürümeyen ve bütün odayı kaplamak üzere sızdırmaz ve etkin kalan bir buhar kesici tabaka oluşturulmalıdır.

Dış duvarlarda ve çatı konstrüksiyonlarında yeterli bir ısı depolama özelliği bulunmalı ve bu sayede işletme sıcaklığının ekonomik bir şekilde sabit tutulması sağlanmalıdır.

Kömürlük binaları

Share:

Kömürlük binalarının duvarları büyük bir oranla makine ve kazan dairelerini çevrelerler. Kömür verme platformu üzerindeki çatı, bina çatısını oluşturur. Hava sıcaklığı 8 oC, nem değeri % 72 olarak verilmiştir.

(-10oC lik bir dış sıcaklıkta) Kömürlük binasında  zayıf bir hava hareketi vardır. Termo-elektrik santraları hem linyit ile çalıştırılıyorsa çatının yalıtım değeri 0,26 m2 . K/W olmalıdır. Briket veya tas kömürü depolanan kömürlük binalarının çatı kaplaması için yalıtımsız ondüle lifli çimento levhalar yeterlidir. Kömür verme platformlarının ıslanabileceği düşünülerek duvarların masif şekilde oluşturulmaları gerekir. Mahyalarda ve yan duvarlarda ısı geçirim direnci R = 0.17 m2.K/W olmalıdır.