Mantolama

Share:

Binalarda ısı kayıp ve kazançlarını önlemek amacıyla, içten dıştan ve ortadan olmak üzere üç farklı teknik ve her tekniğe uygun ısı yalıtımı malzemeleri kullanılarak yapılan izolasyon uygulamasına mantolama denir.

İÇ CEPHE MANTOLAMA

Mantolama levhaları (XPS veya EPS) ile yapılan iç cephe mantolama uygulaması, döşemelerin dış duvara bağlandığı kısımlarda ısı köprüleri oluşmasına neden olmakla birlikte dış cephe mantolama uygulamasının yapılamayacağı durumlar için önerilir.

İÇTEN MANTOLAMA NASIL YAPILIR

Mantolama levhaları duvarın dış yüzüne, yapıştırma harcı ile geçici olarak terazisinde tutturulduktan sonra, mantolama tespit dübelleri ile duvara sabitlenir. Sağlıklı bir iç cephe mantolama uygulaması için levha ek yerlerinde aralık kalmamasına, levha kenarları lamba profil ise tam intibak etmesine özen gösterilmelidir. Yalıtım levhalarının yüzeyi profilli oluklu ve pürüzlü olsa da, dış mantolamada olduğu gibi sıva taşıyıcı file kullanılması sıva çatlaklarını önlemek açısından tavsiye edilir. Eğer tamamen file uygulaması yapılamayacaksa en azından levhaların birleşim yerlerine sıva filesi konulmalıdır. Levhaların üzerine sıva ve boya uygulaması yapılarak işlem tamamlanır. Sıva yerine alçı levha uygulaması da yapılabilmektedir.

İÇ MANTOLAMA MALZEMELERİ

► Isı Yalıtım Levhası
► Yapıştırma Harcı
► Mantolama Sıvası
► Donatı Filesi
► Mantolama Dübeli
► Alçı Sıva
► Alçı Levha
► İç Cephe Boya

Kaynak : Yedigün

Leave a Reply