Alçı Sıva

Share:

Alçı sıva duvar yapımında kullanılan tuğla, beton, brüt beton vb. malzemelerin ve kaba sıvaların üzerine yapılabilen sıva çeşididir. Alçı taşı düşük yoğunlukta, toksik olmayan, toprağın su tutmasını sağlayarak bitki ve hayvan yaşamını desteklerken aynı zamanda suda bulunan mikroorganizmaları absorbe eden bir maddedir. Bünyesinde barındırdığı Yanmaz ve dayanıklı bir malzeme olması nedeniyle bina ve yangın sigortası otoriteleri tarafından da kabul görmektedir.

ALÇI SIVA ÇEŞİTLERİ

► Perlitli Alçı Sıva : Isı ve ses yalıtımı kabiliyeti, pirizi ve işleme süreleri yükseltilmiş, gazbeton, briket, tuğla vb. yapı malzemelerinin üzerine uygulanabilen hazır sıva alçısıdır.

► Perdahlı (saten) Alçı Sıva : En önemli özelliği uygulandığı yüzeyleri cam gibi parlak ve pürüzsüz hale getirmesidir. Duvarlarda ince sıva veya alçı sıvasının üzerine ve kirli ya da boyanmış yüzeylere uygulanabilen düzeltme sıvasıdır.

AÇI SIVA UYGULAMASINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ALETLER

Sıva alçısı, sıva profili, sıva filesi, alçı teknesi, mekanik karıştırıcı, sıva malası, çırpaç, çelik mala, spatula, ano çıtası, alüminyum bıçak mastar, su terazisi, sıva küreği, köşe malası, alçı rendesi, profil makası, fırça,spiral, tirfil.

ALÇI HARCI NASIL HAZIRLANIR

Alçı harcı, başlıca iki ana maddesi olan su ve alçının belli bir oradan karışımı ile istenilen kıvama getirilmesi ile  elde edilir. Harcın kıvamı yapılacak uygulamaya göre değişiklik gösterir.

► Kalıp Alçısı : Kalıp içerisinde alçıya şekil verilmesi istendiği durumlarda kullanılır. Alçı teknesinin her tarafındaki harcın akıcı kıvamda ve topaklanma olmayacak şekilde karıştırılması ile oluşturulur.

► Sıva Alçısı : Hamur kıvamında kullanılan harç çeşididir. Tekne içerisindeki harcın hamur kıvamına gelene kadar karıştırılması ile elde edilir.

► Saten Alçı : Teknedeki harcın her noktada macun kıvamına gelene kadar karıştırılması ile elde edilir.

ALÇI SIVA NASIL YAPILIR

► Sıva uygulamasına başlamadan önce yüzeydeki çapaklar, tozlar ve tutunmayı zorlaştıracak maddeler temizlenmelidir. Kuru ve sıcak yüzeyler su ile ıslatılır. Uygulama yapılacak yüzey pürüzsüz ise tutunmayı artırmak için keser ile çentikleme ya da çimento, kum ve sudan hazırlanan karışımın serpme tekniği ile yüzeye atılarak pürüzlenmesi sağlanmalıdır.

► Duvar yüzeyindeki çatlaklar ve delikler tamir edilir.

► Farklı malzemelerin birleşim yerleri çatlamayı engellemek için 30 cm sıva filesi birleşim yerlerini ortalayacak şekilde sıva harcı üzerine uygulanır.

► Ano çıtasının geleceği yerlere sıva harcı uygulaması yapılır ve çıtalar 120-200 cm aralıklarla alçıyla terazisinde yapıştırılır.

► Duvarın köşelerine ano çıtası görevini gören sıva profilleri yerleştirilir.

► Sıva küreğine alınan alçı aşağıdan yukarıya doğru bastırılarak tüm yüzeye uygulanır.

► Alüminyum bıçak mastarı yardımı ile ano çıtalarına bastırılarak sıvanın fazlalıkları alınarak yüzey düzeltilir.

► Alçı sertleşmeye başladıktan sonra ano çıtaları sökülür ve boşluklar harç ile doldurulur.

► Yüzeyin düzeltilmesi için sıva ve saten alçı eşit miktarda karıştırılır ve yüzeye çelik malaile 1.5 mm kalınlıkta ile uygulanır.

► Alçı sertleştikten sonra pürüzler spatula ile düzeltilir.

kaynak : https://www.tbekshome.com/alci-siva-uygulamalari

Ev Dekor

Share:

Konutlar zaman ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak estetik,  fonksiyonellik kültür ve geleneklere ait özgün tasarımları içerisinde yaşayanların kişisel imgelerini tasarım ve donatım ile bireysel farklılıklarını yansıtan yaşam alanlarıdır.

Yapılan araştırmalara göre konutların yuva olma özelliğini koruyabilmeleri için bazı kriterler olduğu saptanmıştır.

►Konut içerisinde yaşayan insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.
►Binaların dış kabukları, iç konforu desteklemeli ve dış çevrenin olumsuz koşullarını engeller nitelikte olmalıdır.
►Yapı tasarımında güneş, havalandırma, görünüm vb. dış ortamlardan yeterince faydalanılmasına dikkat edilmelidir.
►Konutların iç dekorasyonları birbiri ile uyumlu, yenilenebilir ve kişisel beğeniler ile düzenlenmelidir.
►Ev dekorasyon ürünleri her koşulda çok büyük ekonomik farklar göstermeden satın alınabilmelidir.

Ülkemizde konut yapım süreci diğer ülkelerin aksine mimari planlamasında, yapı teknolojisinde ve malzeme seçiminde uzun süreli etütler yapılmış ve daha sonra uygulama aşamasına geçilmiş proje yok denecek kadar azdır. Bina yapım aşamasında tadilat projeleri birkaç defa değiştirilerek sonuca ulaşılabilmekte, yapı fiziği açısında gerekli olan ısı,su,ses,tesisat ve yangın yalıtımı konularına fazla önem verilmemektedir. Yapılan araştırmalar konut kullanıcıların çoğunlukla inşaat aşamasında kullanılan donatı elemanlarının işçilik ve malzeme kalitesinden, ölçülerinden, estetiğinden ve depolama kapasitelerinden şikayetçi olduğu ve her üç kullanıcıdan birinin başta mutfak ve banyo olmak üzere kendi yaşam alanlarını yeniden tasarladığı tespit edilmiştir.

EV DEKORASYONU NASIL YAPILIR

İnsanlar fiziksel ve ruhsal özelliklerinin yanı sıra ait oldukları sosyal grubun kültürel özelliklerini de yaşadıkları mekana ve mekanın kullanım biçimine yansıtırlar. Bu bağlamda, dekorasyon uygulamasına başlamadan önce oluşturulmak istenen atmosfere göre  tarzın (minimal, modern, klasik vb.) belirlenmesi gerekmektedir.

Ev dekorasyonu bir bütün olarak düşünülmeli, mutlaka bir plan hazırlanmalı ve tüm gereksinimler ayrıntılı bir biçimde ortaya konulmalıdır. Mekan tasarımda kullanılacak ve kullanıcı gereksinimlerinin sınıflandırılması aşağıdaki gibi ele alınıp uygulanmalıdır.

TASARIMDA FİZİKSEL GEREKSİNİMLER

►Mekansal Gereksinimler :  Mekan içerisindeki insanların, statik ve dinamik antropometrik (insan vücudunun ölçüleri) boyutları ve eylemleri.
►Isısal Gereksinimler : Sıcaklık, nem, radyasyon ve hava hareketleri.
►İşitsel  Gereksinimler :  Ortamdaki sesi uygun şiddette olması ve yansıma özellikleri.
►Görsel Gereksinimler : Uygun ışık şiddeti –aydınlık düzeyi.
►Emniyet Gereksinimleri : Yapısal sağlamlık, yangın ve kazalara karşı koruma.

TASARIMDA SOSYAL GEREKSİNİMLER

►Mahremiyet Gereksinimleri : İşitsel ve görsel gizliliğe uygunluk.
►Davranışsal Gereksinimler : Mekanda kişilerin eylem anında gereksinim duydukları mesafeler, bireysel sınır 45 cm, bireyler arası uzaklık 45-110 cm, toplum içi uzaklığı 120-360 cm, kamusal uzaklık 360 cm den büyük olan görsel ilişkiye bağlı uzaklıklar.
►Estetik Gereksinimler : Mekanın uygun biçim, renk ve dokusal özellikleri
►Toplumsal Gereksinim : Toplumsal ilişkiler, toplumsal yapı-kuruluş gereksinimleri.

Dekorasyon fikirlerine göre plan yapıldıktan sonra iç dekorasyonda kullanılacak malzemelerin avantaj ve dezavantajları araştırılarak kullanılacak malzemeler belirlenmelidir. Malzeme seçiminde konunun uzmanlarından görüş alınmalı ve ileride oluşması muhtemel riskler planlama aşamasında ortadan kaldırılmalıdır. Kullanılacak malzemelerin tedarik ve uygulama süreleri hesaplanarak toplam bir süre çıkartılmalı ve uygulama sırasına göre ürünler tedarik edilmelidir. Dekorasyon yapılacak mekanda bakım onarım çalışmasının yapılması gerekiyorsa  profesyonel bir ekipten yardım alınmasının zamanda ve paradan tasarruf sağlayacağı unutulmamalıdır.

Kaynak : https://www.tbekshome.com/ev-dekorasyonu

kaynak : Tbeks Home

Duvar kağıdı

Share:

Duvar kağıtları, bir döneme damgasını vurmuş, evleri her yıl boya badana uygulamasından kurtaran hem de istenilen desenleri oluşturması gibi özelliklerinden dolayı tercih edilen ve  iç cephe boya alternatifi olarak yaygın kullanılan bir duvar kaplamasıydı. Fakat renginin değişmemesi ve neme dayanıklı olmaması gibi dezavantajları nedeniyle kullanımından vazgeçilmişti. Son yıllarda konut sektöründeki teknolojik deşikliklerden duvar kağıtları da etkilenmiş, neme dayanıklılık, boyanabilirlik, dayanıklılık ve silinebilirlik özellikleri kazanması ile tekrar evlerimizde  kullanılabilir hale getirilmiştir.

DUVAR KAĞIDI MODELLERİ

► Boyanabilir Duvar Kâğıdı : Vinyl esaslı olan bu malzeme beyaz renkte üretilir ve plastik veya su bazlı saten boya ile istenen renge boyanabilir.

Avantajları : Duvar yüzeyinden kaynaklanan hataları göstermez, nem ve küf oluşumunu engeller, kolay temizlenebilir, alev almaz, darbelere dayanıklıdır, bakteri ve mikrop barındırmaz.

► Kağıt Esaslı : Renk ve desen baskısı tek kağıt üzerine yapılarak üretilir. Uygulama kolaylığı olsa da güneş ışınlarına ve darbelere karşı dayanıklı olmaması nedeniyle kullanımı azalmıştır.

► Vinyl : Dayanıklı, su geçirmez ve kolay temizlenebildiği için en çok tercih edilen duvar kağıdıdır. Kaliteli kağıt ve kumaşların üzerine basılan desenler PVC ile kaplanır. Hot emboss tekniği kullanılarak kabartma dokusu verilir.

► Cam Tekstili Duvar Kaplamaları : Kireç, kum ve topraktan elde edilen cam iplikleri tıpkı kumaş gibi çeşitli desenlerde dokunarak şekillendirilir. Kaplama işlemi tamamlandıktan sonra renklendirme uygulaması boya ile yapılır.

► Emboss (Kabartma) : Desen ve renk uygulaması yapılan üst kâğıdın özel bir yapıştırıcı ile alt kâğıda birleştirilmesi ve kullanılacak desenini yapısına uygun  silindir ile kabartma efekti verilen duvar kağıdı çeşididir.

► Tekstil Duvar Kaplamaları: Akustik özelliği fazla olan, doğal lifler  (ipek,pamuk,keten) ve sentetik liflerden ( polyester,akrilik,viskoz,poliamid) üretilen duvar kağıdıdır.

► Tekstil Tabanlı Vinyl Duvar Kaplamaları : Diğer duvar kağıtlarının aksine  tabanı tekstil malzemesi olan otel, mağaza, restaurant vb. mekanlar için üretilen duvar kağıdıdır. İlk yatırım maliyeti yüksek olmasına karşın kullanım ömrü çok uzundur.

► Doğal Duvar Kaplamaları : Kağıt taban üzerine doğal liflerin örgü, pres, serme teknikleri ile yapıştırılması ile elde edilen duvar kağıtlarıdır. Malzemenin doğal olması deniyle kullanımı ve temizli için özen gösterilmelidir. Yine malzemenin doğası gereği renk ve kalınlık farkları olabilmektedir.

DUVAR KAĞIDI NASIL YAPILIR

► Yüzey Temizleme ve Düzeltme : Uygulama yapılacak yüzeyin kuru, düzgün ve temiz olması gerekmektedir. Yüzeyde kabarma olan yerler kazınmalı, çatlak ve delikleri alçı ile doldurulmalıdır. Yüzeyde yağı boya olması durumunda matlaşana kadar zımparalanmalıdır. Eğer duvarda eski duvar kağıdı var ise sıcak su ile iyice sulandırılmış yapıştırma tutkalı sürülerek yumuşatılmalı ve kağıtlar bu şekilde bir süre bekletildikten sonra sökülmelidir. Mekanda yapılacak boya uygulamaları duvar kağıdı uygulamasından önce yapılmalıdır, duvarlarda bulunan priz ve elektrik düğmeleri sökülmelidir.

► Uygulama Öncesi Hazırlık : Uygulama yapılacak mekanın pencere kapı ve ısıtıcılar kapatılarak kuruma ve yapıştırma süresi boyunca doğal bir ortam sağlanmalıdır. Zemin döşemeleri naylon yardımıyla koruma altına alınmalıdır. Daha kolay bir yapışma için yüzey bir gün önceden boya kıvamında sulandırılmış kağıt yapıştırıcısı ya da tutkal ile astarlanmalıdır.

► Duvar Kağıdı Hazırlanması : Kullanılacak duvar kağıdı miktarı belirlendikten sonra kağıtlar desen devamlılığına göre ölçülen duvar yüksekliğinden 10 cm daha uzun kesilir. Yapıştırma Tutkalının Hazırlanması : Tutkal hazırlanırken üreticinin kullanım talimatları dikkate alınmalıdır. Bir koya içerisine boşaltılan tutkalın üzerine azar azar su eklenerek boza kıvamına gelene kadar karıştırılmalıdır. Tutkal içerisindeki tortu ve topaklar bir süzgeç yardımı ile ayrılmalıdır.

► Duvar Kağıdının Yapıştırılması : Daha önce hazırlanan duvar kağıtlarına fırça ile eşit miktarda boşluk kalmayacak şekilde tutkal sürülür. Boy kağıtları yapıştırıcı sürülen kısımları birbirine değecek şekilde katlanarak 10-15 dakika yumuşamaya bırakılır. İlk boy kağıdı ışık gelen yüzeyden başlanarak duvara yapıştırılır. Yapıştırılan kağıt düzgün bir bez, fırça ya da sünger ile dışa doğru bastırılarak düzeltilir. Tüm boy kağıtları bu şekilde kaplandıktan sonra birbirine komşu olan boylar bir rulo yardımı ile düzgünleştirilerek uygulama sonlandırılır.

kaynak : https://www.tbekshome.com/duvar-kagidi-modelleri